https://www.funidelia.nl/panier

Privacybeleid

Privacybeleid

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw privacy is uitermate belangrijk voor ons, om deze reden hebben wij ons privacybeleid aangepast aan de wetgeving die van kracht is in Spanje en Europa over gegevensbescherming. Funidelia verklaart dat het voldoet aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van individuen met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

Funidelia.nl is de verantwoordelijkheid van Funiglobal Development S.L., (hierna FUNIDELIA), dat een Spaanse vennootschap is met beperkte aansprakelijkheid. FUNIDELIA is geregistreerd in het handelsregister van Zaragoza, Volume 4257, Folio 24, Sheet Z-63129, 2nd Entry met het belastingnummer B22370902. Ons kantoor staat geregistreerd op Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Edificio WTCZ, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza te Spanje. U kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier.

De persoonsgegevens die u aan Funidelia moet verstrekken (en die Funidelia om deze reden van u heeft) zijn uw voor- en achternaam, e-mailadres, bezorg- en factuuradres, telefoonnummer, gekochte artikelen, bedrag en betaalwijze (alleen de geselecteerde betaalwijze, geen bankgegevens). Deze gegevens worden gevraagd voor de uitvoering van het contract dat met u is opgemaakt. U kunt ten allen tijde verzoeken om rectificatie, verwijdering of eliminatie binnen de bevoegde wettigheid.

Funidelia garandeert dat uw gegevens op een wettige, loyale en transparante manier zullen worden behandeld. En worden alleen verzameld voor de specifieke, expliciete en legitieme doeleinden die worden uitgelegd in dit privacybeleid en zal enkel worden gebruikt na uw toestemming. U heeft het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

Bij Funidelia gebruiken we de door u verstrekte informatie om de contractuele relaties die met u zijn aangegaan te kunnen beheren. (het opsturen van de bestelling naar de juiste persoon en adres, het beantwoorden van eventuele vragen of verzoeken, het toesturen van benodigde informatie over uw aankopen en informatie over de producten van Funidelia). Met deze informatie kunnen we ook uw online gebruikservaring verbeteren door u producten te tonen die verband hebben met uw interesses. Op basis van de verstrekte informatie, creëert Funidelia commerciële profielen met de bedoeling om aangepaste en gepersonaliseerde advertenties aan te bieden aan de behoeften van haar gebruikers (remarketing), evenals het verzenden van commerciële communicatie, promoties en kortingen (nieuwsbrieven), meer specifiek gericht op hun interesses , op voorwaarde dat deze van te voren nadrukkelijk zijn geaccepteerd.

De verstrekte gegevens worden bewaard voor een bepaalde, benodigde tijd, welke afhankelijk is van het doel van de verwerking. In het geval van commerciële communicatie zullen de gegevens alleen worden gehandhaafd met toestemming van de belanghebbende en als deze niet om hun heeft gevraagd. In het geval van gegevens om de zakelijke relatie te vervullen, zal deze worden bewaard gedurende de vereiste wettelijke periode.

De gegevens worden uitsluitend verzameld voor de hier vermelde legitieme doeleinden en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.

Hierbij delen wij u mee, dat u om te voldoen aan het contract (om u de bestelling toe te kunnen sturen) of om u op de hoogte te stellen van mogelijke incidenten tijdens het proces, berichten kunt ontvangen die daarmee verband houden (via e-mail of telefoon). Dergelijke maatregelen zijn noodzakelijk voor een goede afhandeling van het contract. Totdat het proces is voltooid, kunt u geen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, want als u ons deze informatie niet verstrekt, kunnen wij ons overeengekomen gedeelte van het verkoopcontract niet naleven.

Als u het vakje aanvinkt dat overeenkomt met de toestemming om uw gegevens over te zetten voor commerciële communicatie, machtigt u ons om u promotionele berichten van informatieve aard, kortingen en promoties te sturen die zijn aangepast aan uw interesses. Op dezelfde manier kunt u deze toestemming intrekken en het eenvoudig en kosteloos schriftelijk opzeggen aan Funiglobal Development S.L. Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Edificio WTCZ, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza te Spanje of via ons contactformulier.

Kortom, de wettelijke basis waarop de rechtmatige verwerking van uw persoonlijke gegevens zijn gebaseerd, zijn gebaseerd omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van het met u gesloten koop- en verkoopcontract. Daarnaast is het nodig om commerciële communicatie te verzenden, gebaseerd op uw toestemming, en op het legitieme belang van Funidelia (statistische doeleinden, marktonderzoek, enquêtes, enz.), Op voorwaarde dat dit niet prevaleert boven uw rechten of interesses.

Funidelia gaat ervan uit dat de gegevens zijn ingevoerd door de gebruiker of door een persoon die door de gebruiker is geautoriseerd en dat deze correct en naar waarheid zijn ingevuld. Het is aan u om uw eigen gegevens bij te werken. Daarom bent u verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de gegevens en is Funidelia niet verantwoordelijk voor de onnauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens van uw klanten. Als u akkoord gaat met ons privacybeleid, verklaart u dat alle informatie die u ons verstrekt waarheidsgetrouw is en gaat u ervan uit dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade die dergelijke informatie kan toebrengen aan Funidelia.

Het is ten strengste verboden om persoonlijke gegevens via deze website te verzenden naar gebruikers onder de 16 jaar. Als u daarom persoonlijke informatie verstrekt via deze website, garandeert u ons dat u 16 jaar of ouder bent.

Aanvaarding van dit privacybeleid is verplicht zowel voor het doen van een aankoop bij Funidelia als voor het sturen van vragen via het contactformulier. Door simpelweg de website te bezoeken, geven gebruikers geen persoonlijke informatie en zijn zij niet verplicht om dit te doen. Klanten en gebruikers stemmen ermee in om op de website te browsen en de inhoud correct te gebruiken, en geen frauduleuze actie te ondernemen.

De verstrekte gegevens kunnen wettig worden overgedragen aan onze serviceproviders, die zich binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Buiten de EER gelegen personen vallen onder het Privacy Shield (wanneer in de VS) of andere rechtsgrondslagen. Deze serviceproviders kunnen bijvoorbeeld transportbedrijven of derde partijen zijn die namens Funidelia persoonlijke zakelijke communicatie verzenden, naast andere toewijzingen op grond van de wet.

Funidelia doet er alles aan om de informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk te houden en alleen voor de aangegeven doeleinden te gebruiken. In overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, stemt Funidelia ermee in om de juiste beveiligingsniveaus voor de door haar klanten verstrekte gegevens aan te nemen en bovendien alle beschikbare middelen en maatregelen te installeren om het verlies, misbruik, wijziging of onbevoegd te voorkomen toegang en verwijdering van hen.

Bij Funidelia gebruiken we SSL technologie waarmee we de door u verstrekte gegevens kunnen versleutelen en voorkomen dat derden er toegang toe krijgen. De belangrijkste bescherming is echter uw eigen wachtwoord. Geef uw wachtwoord nooit aan derden en voorkom dat uw account toegankelijk is voor anderen.

De gegevens die u verstrekt zullen alleen worden gebruikt om bestellingen te verwerken en onze diensten te verbeteren, maar we zullen deze nooit doorgeven aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Op dezelfde manier hebt u het recht om te allen tijde de rectificatie, onderdrukking of beperking van de verwerking en het verzet tegen het gebruik of de overdraagbaarheid van uw gegevens op te vragen, zolang ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden geregistreerd (met name de sluiting van het verkoopcontract en de verzending van de geplaatste bestelling).

De rechten die u heeft zijn als volgt:

  • Recht op oppositie. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door de toestemming die u eerder heeft gegeven in te trekken. Op deze manier zullen we uw persoonlijke gegevens niet voor commerciële doeleinden verwerken. Alleen berichten die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract of de melding van een incident in het proces zullen worden verzonden.
  • Recht op toegang. U heeft volledige toegang tot alle informatie die we over u hebben en de doeleinden die wij u hebben gegeven, zowel voor uw eigen doeleinden als voor communicatie met derden, hetzij om juridische redenen, hetzij met uw voorafgaande toestemming.
  • Recht op rectificatie. U kunt uw gegevens wijzigen en deze indien nodig bijwerken.
  • Recht op overdraagbaarheid. U heeft het recht om deze informatie eenvoudig te downloaden van uw gebruikersaccount.
  • Het recht om te verwijderen. U kunt de annulering van uw gegevens eisen zodra de wettelijke opslagperiode die is vastgesteld in de toepasselijke regelgeving is bereikt.

Om van deze rechten gebruik te maken, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier, of per post naar Funiglobal Development S.L. Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Edificio WTCZ, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza te Spanje. Om dit te doen, moet u uw identiteit bewijzen door een fotokopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen.

We informeren u ook dat u een klacht kunt indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u niet tevreden bent geweest bij het uitoefenen van uw rechten. Om gebruik te maken van dit recht, kunt u gaan naar: edps.europa.eu/

Het privacybeleid van Funidelia is aangepast aan de wetgeving die van kracht is in Spanje (en Europa) over gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016). Wij kunnen van tijd tot tijd enige bepaling in ons privacybeleid aanpassen of in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. We raden aan dit privacybeleid van tijd tot tijd te lezen voordat u een bestelling plaatst om ten alle tijden op de hoogte te worden gehouden.

Top